Avantatges de les cases modulars

Avantatges de les cases modulars

A continuació exposem algunes dels avantatges en la construcció modular offsite que fa d’aquest sistema una solució més ràpida i còmoda, cada vegada més demandada en el sector de la construcció.

Terminis i pressupost assegurats

La reducció de improvistos durant la fabricació. En utilitzar un sistema concret i testat, les sorpreses són les mínimes i hi ha una garantia pràcticament total que el lliurament de claus es realitzi en el termini sense gastar més del pactat, donant seguretat i tranquil·litat al client.

Velocitat en l’execució

Especialitzats en la producció en sèrie, es redueixen considerablement els terminis de lliurament. Això és degut a l’optimització de recursos industrials i una independència total dels factors meteorològics, ja que en estar realitzant-se els mòduls a la fàbrica, fins al moment de la seva finalització no es perd temps a causa de les inclemències del temps.

Sostenibilitat

En optimitzar-se de forma molt efectiva els recursos, reduïm la seva petjada ecològica. Generant menys residus i disminuint les emissions en necessitar molt menys transport de material a l’obra. Si a més d’això sumem una qualificació energètica A a causa dels seus sistemes constructius i dissenys passius depenent de la localització, aquest tipus de llars constitueixen un model més sostenible.

Condicions del terreny

A diferència del que pugui creure , no nomes es treballa en terrenys plans. S’estudia tot tipus de terreny per a veure la viabilitat d’una proposta modular. En aquest cas es realitzen durant l`obra les operacions necessàries de moviment de terres i fonamentació per a adequar l’habitatge previ instal·lació dels mòduls.

Sense canvis d’última hora

Un disseny prefabricat no admet canvis de disseny a última hora en les fases avançades del projecte en obra. Es realitza una planificació rigorosa, ja que l’habitatge es col·locarà en el terreny tal com s’havia plantejat des d’un principi.

Precisió i qualitat

En treballar amb la metodologia BIM, posteriorment l’habitatge es comença a construir dins d’un entorn segur i protegit com és la fàbrica, es treballa de forma més precisa i neta, les condicions de treball són difícils de millorar i per això s’assegura una qualitat superior en els acabats.

Ángela Molina – Dissenyadora i arquitecta especialitzada en sostenibilitat.

Avantatges de les cases modulars
habitatge modulars