KFLAT

Casas modulares - The Kiwi HomesCasas modulares - The Kiwi Homes
Casas modulares - The Kiwi HomesCasas modulares - The Kiwi Homes
Casas modulares - The Kiwi HomesCasas modulares - The Kiwi Homes

KFLAT

 El sistema de Kiwi Homes ha estat dissenyat per complir els més alts estàndards constructius, i fidel a la màxima “igualar o superar en tots els seus aspectes a la construcció tradicional”.

El peculiar sistema constructiu de Kiwi Homes fa que cada mòdul sigui una cèl·lula estable en si mateixa. De fet el simple transport per carretera sotmet el mòdul a traccions i forces que difícilment s’assoliran durant la vida útil de l’edifici. 

 
Quant a l’edifici en el seu conjunt, el sistema d’ancoratge en sec dissenyat pels enginyers de Kiwi Homes contempla una sèrie de petites toleràncies en la unió entre mòduls, el que permet que els esforços es canalitzin en una mateixa direcció, preservant la integritat de l’edifici.