KFLIGHT

VIURE A L’AIRE !!!

El peculiar sistema constructiu de KIWI HOMES fa que cada mòdul sigui una cèl·lula estable en si mateixa. De fet, el simple transport per carretera sotmet al mòdul a traccions i forces que difícilment s’assoliran durant la vida útil de l’ habitatge.

Quant a l’ habitatge en el seu conjunt, el sistema d’ancorament en sec dissenyat pels enginyers de KIWI HOMES contempla una sèrie de petites toleràncies en la unió entre mòduls, que permet que les tensions es canalitzin en una mateixa direcció, preservant la integritat de l’habitatge.