Monells

Monells

El poble, a banda i banda d’aquest rierol, al peu de les pendents de la serra, a 56 m d’altitud, està situat en un punt on la vall comença a eixamplar-se en entrar en contacte amb la plana. Altres minses torrenteres, tributàries del Rissec, drenen també el territori. El terme a l’extrem de la comarca, limita, a ponent, amb el Madremanya, ja de la comarca del Gironès. El Puig Ventós, de 130 m d’altitud, al NW -fita amb Madremanya i Corçà- és el punt més alt de la regió. La carretera de Corçà a Bordils passa pel poble. Fins als anys 1980 no es van asfaltar els camins veïnals que condueixen des Monells a Cruïlles ia Sant Sadurní de l’Heura. Molt a prop hi ha el bosc de sureres i pins característic de les Gavarres.

La parcel·la que es pretén edificar té una forma regular, amb un pendent plana, i està situada al mateix nivell del carrer. La carretera al que dóna façana la parcel·la és un carrer amb una amplada al voltant dels 10m., Amb un nivell de trànsit baix i un nivell sonor igualment baix. És un entorn ideal per a una primera o segona residència. Aquesta casa disposa de totes les comidades per al desenvolupament de l’entorn familiar.

Com tots els habitatges de The Kiwi Homes, compta amb la possibilitat d’ampliar-se modularment segons les teves necessitats i ofereix un ampli catàleg d’acabats exteriors i interiors perquè puguis crear el teu model personalitzat.