La solució als terrenys amb pendent

La solució als terrenys amb pendent

Els terrenys amb pendent sempre han estat una gran oportunitat a l’hora de comprar un terreny ja que el seu preu acostuma a ser inferior a un terreny amb les mateixes característiques però pla.

 El problema apareix a l’hora de construir, gairebé sempre s’ha d’aplanar el terreny amb els moviments de terres pertinents. És cert que, tot i així, el preu final de la compra més el cost del moviment de terres pot seguir sent una mica inferior a un terreny pla, però des Kiwi Homes anem un pas més enllà. Per això els nostres arquitectes han dissenyat la K FLIGHT, un habitatge que soluciona tot aquest procés costós i feixuc.

Parlem de la solució. La K FLIGHT és un habitatge dissenyat per adaptar-se a qualsevol tipus de pendent. La feina necessària en un terreny amb pendent per a aquest habitatge és mínima ja que redueix considerablement el moviment de terra i l’adaptació per a la construcció. En conseqüència aixó fa que encara sigui més barata i sigui molt més assequible que comprar i construir en un terreny pla.

Probablement si has llegit com construir en un terreny amb pendent, l’única opció que s’esmenta és la de construir un habitatge amb diferents altures que segueixin el pendent del terreny i obliguin a moure molta terra i no és el que precisament busqui el client.

Per a Kiwi Homes el pendent no és un limitació ni condicionant. Ben al contrari és més aviat un avantatge. La nostra estructura d’acer transmet la càrrega a la fonamentació sense cap problema. En definitiva, construim una “casa volada”. A partir de la fonamentació creem una plataforma volada per construir l’habitatge en una o dues plantes, garantint una estructura sòlida amb els nostres mòduls.

Un dels avantatges de les cases amb pendent és que acostumen a tenir unes vistes que cap terreny planer pot igualar. Amb la K FLIGHT aconseguim construir la casa elevada fent que les vistes sigun bones a tots els espais, i no tan sols a la planta superior.

Per aquells que no coneguin el model de construcció de Kiwi Homes, plantegem procés disruptiu, que uneix el procés productiu amb el procés d’adquisició d’habitatge, una solució End to End que faciliti al client la màxima simplicitat i satisfacció. 

El model de Kiwi Homes és d’integració. A Kiwi Homes integrem tots els actors del sector (proptech), començant per l’ús de materials més eficients, que combinen productivitat, sostenibilitat i respecten el medi ambient, passant per matèries primeres reciclades i generant una reducció en el consum energètic i en els costos per l’ús de BIM (Building Information Modeling)

Oscar Villar – Màrqueting i Comunicació a Kiwi Homes

Pablo Tacuri – Arquitecte i BIM a Kiwi Homes

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your comment:

Your name: