Green construction, green building...Kiwi Homes (II)

Green construction, green building...Kiwi Homes (II)

Si en el post anterior «Green construction, green building…Kiwi Homes (I)» parlàvem de «green construction» avui volem parlar sobre què fa Kiwi Homes en relació al «green building». Refresquem conceptes: Un «green building», l’edificació, no té perquè haver sorgit de la «green construction», el procés de construcció.

Per entendre la rellevància que poden tenir els canvis en aplicació de l’edificació sostenible només cal recordar que el sector residencial consumeix el 17% del total de l’energia de l’Estat espanyol, segons dades d’Eurostat. I segons la consultora mediambiental B Leaf, el 45% de l’energia generada s’utilitza per escalfar, il·luminar i ventilar edificis, mentre que el 50% de l’escalfament mundial el produeix el consum de combustible fòssil utilitzat en els edificis. Altres fonts apunten que el 30% de les emissions de CO2 estan vinculades a l’ús de l’edifici

No es tracta de posar una cisterna de WC que gasti menys aigua o de fer servir llums LED, que també i és clar que sí, sinó d’anar molt més enllà si realment la construcció vol prendre consciència de l’impacte que provoca i del seu paper rellevant per mitigar-lo, no tan sols durant el procés constructiu sinó durant la vida útil de l’edifici. A Kiwi Homes ens hi hem posat a fons.

I què fem a Kiwi Homes per oferir un “green buiding”?

1. Certificació energètica A de sèrie amb envolupants fetes amb panells “rajols del futur” Thermochip Housing, que ens permeten certificar els habitatges com a PassivHaus amb l’objectiu d’acostar-nos cada vegada més a l’assoliment d’Edificacions de Consum Gairebé Nul (Nearly Zero Energy Buildings – NZEB)

2. Instal·lació de sistemes d’energia renovable. Ex: Aerotèrmia.

3. Domòtica bàsica per a la gestió remota de tancaments, il·luminació i climatització.

4. Disseny de la casa. Ex: Estudis d’incidència solar/orientació.

5. Prevenció efectes radiació gas radó.

Però és que a més, no tan sols parlem d’una qüestió directament relacionada amb la sostenibilitat sinó també amb la salut i la butxaca. D’una banda l’aposta pels edificis “verds” també permet certificar la qualitat de l’habitabilitat i la salubritat, així com l’accés a les ecohipoteques de les entitats bancàries, que ofereixen bonificacions en funció de la certificació energètica que ha de presentar nivells molt elevats com els de Kiwi Homes.

Queda clar que un «green building» ens interessa a tots. A qui el fa, a qui el paga i a qui hi viu. A Kiwi Homes els fem així i ens queda un llarg camí per millorar i aplicar encara més prestacions com ara façanes intel·ligents que captin energia per si soles, cobertes vegetals, vidres fotovoltaics…El repte verd continua.